Film


Schaman, Långfilm, Robin, huvudroll, Minusfabriken, 2009

Tokey Torpedo, kortfilm, Maja, huvudroll, Kulturama slutproduktion, 2009

Till Föruttnelse, kortfilm, Döden, huvudroll, Stockholms Filmskola, 2009

Syndabocken, kortfilm, Älskarinnan, Videomaraton, 2009

Ett år senare, kortfilm, Red and son, 2005

Hoppet, kortfilm, Olivia, huvudroll Filmhögskolan i Göteborg, 2003